Когато спиш с жена ти


Advertisement:

Ето така спят всички мъже с жените си.. Никога не ни стига мястото и винаги имаме коса на лицето

Когато дядо ти е от старата школа


Advertisement:

Когато дядо ти е от старата школа и не разбира от игри

error: Click the share buttons